HỮU THÔNG

Đam mê đồ họa - Web & Lập trình, nhiếp ảnh - yêu âm nhạc, ghiền công nghệ...đa tài mà được cái hơi nổ !

    

Những điều đơn giản đôi khi là chìa khóa của một vấn đề phức tạp !

ABOUT

Hữu Thông - Graphic Designer & Photography

Thank you for comming!.

Personal Info

  •   +86 167 271 6602
  •   No 310/15/45, Duong Quang Ham St, Hochiminh City, Vietnam

CONTACT